سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم (0-0-52)

پتاسیم نیز مانند ازت و فسفر جزء عناصر پرمصرف گیاهی می باشد و کمبود آن باعث کاهش مقاومت گیاه در برابر سرما ، شوری و آفات و بیماری ها می باشد. این کود برای زمینهایی که مشکل شوری دارند بسیار مفید است و تأمین کننده گوگرد و پتاسیم عمده می باشد و قابلیت استفاده در کلیه سیستم های آبیاری را دارد. تعداد مصرف در زمینهای زراعی، باغات 20-15 Kg در هر هکتار و برای زمینهای صیفی و محصولات گلخانه ای 10-5 Kg در هر هکتار می باشد.

آنالیز محصول

(Chemical Formula K2(SO4

Purity                               min   99.5%

Heavy Metal                      max   25ppm

S                                     min   17%

Potassium                        min   52%

Solubility                          min   99.6%

Appearance                       White powder-crystal