مونو پتاسیم فسفات

مونو پتاسیم فسفات (MKP)

این کود حاوی مقادیر بالایی از فسفر و پتاسیم است که می تواند در افزایش وزن محصول و اگر در مراحل اولیه استفاده گردد باعث رشد ریشه می شود. این کود در یکنواختی شکوفه ها، افزایش مقاومت گیاه، کیفیت رنگ و طعم محصول بسیار موثر است. این کود به صورت سفید پودری وکاملاً محلول در آب در بسته بندی های 25kg تهیه می گردد.

آنالیز محصول

Chemical Formula KH2PO4

Purity                              min   99.9%

Heavy Metal                      max   20ppm

Phosphate(P2O5)              52%

Potassium(K2O)                min   33%

Solubility                          min   99.9%

Appearance                      White powder