کودهای وارداتی

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم (0-0-52) پتاسیم نیز مانند ازت و فسفر جزء عناصر پرمصرف گیاهی می باشد و کمبود آن باعث کاهش مقاومت گیاه در برابر سرما ، شوری و آفات و بیماری ها می باشد. این کود برای زمینهایی که مشکل شوری دارند بسیار مفید است و تأمین کننده گوگرد و پتاسیم عمده می باشد و […]

مونو پتاسیم فسفات

مونو پتاسیم فسفات (MKP) این کود حاوی مقادیر بالایی از فسفر و پتاسیم است که می تواند در افزایش وزن محصول و اگر در مراحل اولیه استفاده گردد باعث رشد ریشه می شود. این کود در یکنواختی شکوفه ها، افزایش مقاومت گیاه، کیفیت رنگ و طعم محصول بسیار موثر است. این کود به صورت سفید […]

مونو آمونیوم فسفات

مونو آمونیوم فسفات (M.A.P) (12-61-0) بطور معمول فسفر دومین عنصر غذایی محدود کننده تولید محصول در بیشتر خاکهای ایران است. این عنصر نقش زیادی در متابولیسم گیاهی داشته و یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد و توسعه گیاه می باشد. مونو آمونیوم فسفات ترکیبی است که درصد عمده ای از ازت و فسفات (پنتا […]