کود ازته

نیترات روی

این کود حاوی 13 درصد نیتروژن و 5 درصد روی بوده و عنوانی کود کریستالی حلال در آب بسیار مناسب برای جذب روی از طریق آبیاری و به صورت مستقیم می باشد. فواید بزرگ شدن، پر رنگ شدن و شادابی برگ ها قوی شدن جوانه ها بهبود دادن زردی درختان افزایش تحمل گیاه به شوری […]

اوره

بیشتر از ۹۰ ٪ از تولید اوره در دنیا، به منظور استفاده به عنوان کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن است. در کاربردهای عمومی، اوره دارای بالاترین مقدار ازت در میان تمامی کودهای جامد نیتروژنی می‌باشد (۴۶٫۷ ٪). بر این اساس، اوره پایین‌ترین هزینه‌های حمل و نقل را به ازای هر واحد از تغذیه نیتروژنی به بار […]

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم منبع برجسته پتاسیم برای اتمام مراحل رشد به همراه ازت به فرم نیترات که باعث می شود به راحتی جذب گیاه شود. وجود ازت نیتراتی باعث افزایش جذب کاتیون های Mg و K و Ca می شود. نسبت کم ازت به پتاسیم این کود را مناسب همه گیاهان در تمام مراحل رشد می […]

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم (15-0-0) این ماده حاوی درصد بالایی کلسیم و ازت است که می تواند در تمامی دوره های رشد استفاده گردد و مقاومت گیاه را به بیماریها و گرما افزایش دهد. همچنین باعث دوام محصول بعد از برداشت می گردد و وجود درصد بالای ازت نیتراتی باعث جذب پتاسیم، کلسیم و منیزیم می گردد […]

سولفات آمونیوم

این کود ٢١ درصد ازت و ٢٤ درصد گوگرد دارد و اسیدزا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران است. کود سولفات آمونیوم به دلیل پائین بودن درصد ازت آن نسبتاً گران است. کود نیترات آمونیوم از کودهای مهم دیگر است که از ترکیب آمونیاک و اسید نیتریک تولید می شود. فواید دارای […]

نیترات آمونیوم

جزو کود های نیتروژنه بوده و دارای 33 تا 35 درصد ازت می باشد. دارای حلالیت خوبی در آب است. این کود می تواند جایگزین خوبی برای اوره باشد با توجه به این نکته که نیترات آمونیوم در اوایل فصل رشد و اصطلاحاً حرکت درختان یعنی اواسط اسفند استفاده می شود و در مراحل بعد […]