کود فسفاته

مونو پتاسیم فسفات

مونو پتاسیم فسفات (MKP) این کود حاوی مقادیر بالایی از فسفر و پتاسیم است که می تواند در افزایش وزن محصول و اگر در مراحل اولیه استفاده گردد باعث رشد ریشه می شود. این کود در یکنواختی شکوفه ها، افزایش مقاومت گیاه، کیفیت رنگ و طعم محصول بسیار موثر است. این کود به صورت سفید […]

مونو آمونیوم فسفات

مونو آمونیوم فسفات (M.A.P) (12-61-0) بطور معمول فسفر دومین عنصر غذایی محدود کننده تولید محصول در بیشتر خاکهای ایران است. این عنصر نقش زیادی در متابولیسم گیاهی داشته و یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد و توسعه گیاه می باشد. مونو آمونیوم فسفات ترکیبی است که درصد عمده ای از ازت و فسفات (پنتا […]

دی آمونیوم فسفات

دی آمونیوم فسفات (DAP) فسفر دومین عنصر پرمصرف برای گیاه محسوب می شود که در رشد و گل دهی نقش اساسی دارد. این محصول درصد عمده ای از ازت و فسفر (پنتا اکسید فسفر) را تأمین می نماید. آنالیز محصول Chemical Formula (NH4)2HPO4 Purity                               min   99.5% Heavy Metal                      […]